MySQL Manager

MySQL Manager jest prostym skryptem o wielkich możliwościach. Skrypt ten służy do zarządzania bazą mysql z poziomu przeglądarki. Zadaniem skryptu jest dodawanie rekordów do bazy poprzez formularz na stronie www oraz ich usuwanie, a także edytowanie i aktualizowanie. Skrypt ten ma funkcję zabezpieczenia dostępu do formularza który zarządza bazą poprzez hasło. Został on napisany przeze mnie, a dokładnie złożony z kawałków kodów znalezionych w internecie i uzupełniony przez własne linie kodu. Cała oprawa graficzna i style CSS zostały napisane przeze mnie. Poniżej przedstawię fragmenty skryptu odpowiadające za podstawowe funkcję. Opis kolejnych fragmentów kodu jest zawarty w komentarzach. Skrypt ten nie jest trudny do skonfigurowania, więc mam nadzieje że nie będziecie mieli problemów z prawidłowym skonfigurowaniem.

Funkcja odpowiadająca za łącznie się z bazą, pobieranie informacji z formularza oraz wysłaniem ich do bazy i zapisanie w postaci rekordów:

<!-- DODAWANIE REKORDÓW BEGIN -->
<?php 
// odbieramy dane z formularza 
$Image $_POST['Image']; 
$Login $_POST['Login']; 
$Password $_POST['Password']; 
$Link $_POST['Link']; 
$Name $_POST['Name']; 
$Locality $_POST['Locality']; 
$Number $_POST['Number']; 
$GG $_POST['GG']; 
$Skype $_POST['Skype']; 
$Birthday $_POST['Birthday']; 
$email $_POST['email']; 

// łączymy się z bazą danych 
if($Image and $Login and $Password and $Link and $Name and $Locality and $Number and $GG and $Skype and $Birthday and $email ) {      
    
$connection = @mysql_connect('localhost''user''password')  
    or die(
'Not connect to MySQL');  
    
$db = @mysql_select_db('user'$connection)  
    or die(
'Not connect');      
}

// dodajemy rekord do bazy      
if ($_POST['button'] == "Add for base") {
    
$ins = @mysql_query("INSERT INTO test SET     
    Image='
$Image',
    Login='
$Login', 
    Password='
$Password',
    Link='
$Link',
    Name='
$Name',
    Locality='
$Locality',
    Number='
$Number',
    GG='
$GG',
    Skype='
$Skype',
    Birthday='
$Birthday',
    email='
$email'");   
    if(
$ins)    
    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php"); //strona na jaką skrypt ma przekierować po dodaniu rekordów
    
else echo '<font color="red">You must fill in all of the fields!</font>'//procedura kiedy nie zostaną wypełnione wszystkie pola    
    
mysql_close($connection); 
}

?>
<!-- DODAWANIE REKORDÓW END -->

Funkcja odpowiadająca za pobieranie rekordów do tabeli, edycję, aktualizacje oraz ich usuwanie:

<!-- POBIERANIE, USUWANIE I AKTUALIZOWANIE REKORDÓW BEGIN -->
<?php
// łączymy się z bazą danych 
    
$connection = @mysql_connect('localhost''user''password')  
    or die(
'Not connect to MySQL');  
    
$db = @mysql_select_db('user'$connection)  
    or die(
'Not connect');      


//Łączymy się z naszą tabelą
$wynik mysql_query("SELECT * FROM test"
or die(
'Error!'); 

/* 
wyświetlamy wyniki, sprawdzamy, 
czy zapytanie zwróciło wartość większą od 0 
*/ 
if(mysql_num_rows($wynik) > 0) { 
    
/* jeżeli wynik jest pozytywny, to wyświetlamy dane */ 
    
echo "<table class=\"table1\">"
    while(
$r mysql_fetch_assoc($wynik)) { 
        echo 
"<tr>";        
        echo 
"<td> <img src=".$r['Image']."></td>";    
        echo 
"<td>".$r['Login']."</td>"
        echo 
"<td>".$r['Password']."</td>";         
        echo 
"<td> <a href=".$r['Link'].">".$r['Link']."</a></td>";          
        echo 
"<td>".$r['Name']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Locality']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Number']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['GG']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Skype']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Birthday']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['email']."</td>";  
        echo 
"<td> <a href=\"sql.php?a=edit&amp;id={$r['id']}\"><img src=\"images/edit.png\"></a>  <a href=\"sql.php?a=del&amp;id={$r['id']}\"><img src=\"images/delete.png\"></a></td>";  
        echo 
"</tr>"
    } 
    echo 
"</table>"


$a trim($_GET['a']); 
$id trim($_GET['id']); 

if(
$a == 'del' and !empty($id)) { 
     
    
/* usuwamy rekord */ 
    
mysql_query("DELETE FROM test WHERE id='$id'"
    or die(
'Error!: '.mysql_error());     

    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php"); 
    
}


$a trim($_REQUEST['a']); 
$id trim($_GET['id']); 

if(
$a == 'edit' and !empty($id)) { 
    
/* zapytanie do tabeli */ 
    
$wynik mysql_query("SELECT * FROM test WHERE 
    id='
$id'"
    or die(
'Error!'); 
    
/*  
     wyświetlamy wyniki, sprawdzamy, 
     czy zapytanie zwróciło wartość większą od 0 
     */ 
    
if(mysql_num_rows($wynik) > 0) { 
         
/* odczytujemy zawartość wiersza z tabeli */ 
        
$r mysql_fetch_assoc($wynik); 
        
/* wczytujemy dane do formularza */ 
        /*  
        w formularz znajdują się ukryte pola "a" 
        z wartością "save" i pole "id" z wartością 
        zmiennej id 
        */ 
        
echo '<div id="form">
        <form action="sql.php" method="post"> 
        <input type="hidden" name="a" value="save" /> 
        <input type="hidden" name="id" value="'
.$id.'" />         
        Image:<br/><input size="40" type="text" name="Image" value="'
.$r['Image'].'" /><br/>
        Login:<br/><input size="40" type="text" name="Login" value="'
.$r['Login'].'" /><br/>
        Password:<br/><input size="40" type="text" name="Password" value="'
.$r['Password'].'" /><br/>        
        Link:<br/><input size="40" type="text" name="Link" value="'
.$r['Link'].'" /><br/>        
        Name:<br/><input size="40" type="text" name="Name" value="'
.$r['Name'].'" /><br/>        
        Locality:<br/><input size="40" type="text" name="Locality" value="'
.$r['Locality'].'" /><br/>        
        Number:<br/><input size="40" type="text" name="Number" value="'
.$r['Number'].'" /><br/>        
        GG:<br/><input size="40" type="text" name="GG" value="'
.$r['GG'].'" /><br/>        
        Skype:<br/><input size="40" type="text" name="Skype" value="'
.$r['Skype'].'" /><br/>        
        Birthday:<br/><input size="40" type="text" name="Birthday" value="'
.$r['Birthday'].'" /><br/>        
        email:<br/><input size="40" type="text" name="email" value="'
.$r['email'].'" /><br/>         
        <input type="submit" value="Actualization" /> 
        </form></div>'

    } 

elseif(
$a == 'save') { 
    
/* odbieramy zmienne z formularza */ 
    
$id $_POST['id'];     
    
$Image trim($_POST['Image']);
    
$Login trim($_POST['Login']); 
    
$Password trim($_POST['Password']);     
    
$Link trim($_POST['Link']);     
    
$Name trim($_POST['Name']);     
    
$Locality trim($_POST['Locality']);     
    
$Number trim($_POST['Number']);     
    
$GG trim($_POST['GG']);     
    
$Skype trim($_POST['Skype']);     
    
$Birthday trim($_POST['Birthday']);     
    
$email trim($_POST['email']); 
    
/* uaktualniamy tabelę test */ 
    
mysql_query("UPDATE test SET     
    Image='
$Image', 
    Login='
$Login', 
    Password='
$Password',
    Link='
$Link',
    Name='
$Name',
    Locality='
$Locality',
    Number='
$Number',
    GG='
$GG',
    Skype='
$Skype',
    Birthday='
$Birthday',
    email='
$email'  
    WHERE id='
$id'"
    or die(
'Error!'); 
    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php");
}

?>
<!-- POBIERANIE, USUWANIE I AKTUALIZOWANIE REKORDÓW END -->

Formularz z którego pobierany jest tekst i zapisywany w bazie pod postacią rekordu:

<!-- FORMULARZ BEGIN -->
<div id="panel">
<div id="form">
<form action="sql.php" method="post">
Image:</br><input size="40" type="text" name="Image"></br>
Login:</br><input size="40" type="text" name="Login"></br>
Password:</br><input size="40" type="text" name="Password"></br>
Link:</br><input size="40" type="text" name="Link"></br>
Name:</br><input size="40" type="text" name="Name"></br>
Locality:</br><input size="40" type="text" name="Locality"></br>
Number:</br><input size="40" type="text" name="Number"></br>
GG:</br><input size="40" type="text" name="GG"></br>
Skype:</br><input size="40" type="text" name="Skype"></br>
Birthday:</br><input size="40" type="text" name="Birthday"></br>
E-mail:</br><input size="40" type="text" name="email"></br>
<input type="submit" name="button" value="Add for base">
</form>
</div>
</div>
<p class="slide"><a href="#" class="btn-slide">Add record</a></p><br><br>
<!-- FORMULARZ END -->

Zapytanie MySQL tworzące tabele i rekordy które należy wykonać w PHPMyAdmin:

CREATE TABLE test ( 
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
Image varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Login varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Password varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Link varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Name varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Locality varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Number varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
GG varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Skype varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Birthday varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
email varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY ( id ) 
);

Zapytanie MySQL tworzące tabele i rekordy w których będą przechowywane hasło i login dostępu naszego skryptu:

CREATE TABLE loginsystem ( 
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
Login varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Password varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY ( id ) 
);

Zapytanie MySQL tworzące hasło i login:

INSERT INTO loginsystem (Login, Password) VALUES ('Admin', '1234'); 

To są tylko najważniejsze fragmenty skryptu. Cały skrypt można pobrać poniżej. Wrazie jakichkolwiek pytań proszę pisać w komentarzach lub Tutaj


Nazwa: MySQL Manager
Wersja: v1.0
Język: Angielski
Rozmiar: 0.13 MB
Dodano dnia: 31.12.2010r.
Liczba pobrań: 369
27 komentarzy
Josephhib
   Sat,15.04.2017
<a href=http /achatpropeciaparcartebancaire.com/>achat propecia par carte bancaire < a>
<a href=" http /achatpropeciaparcartebancaire.com/ ">achat propecia parts online < a>


Gustavogoady
   Sat,15.04.2017
<a href=http /acheterpropeciasurinternet.com/>ou acheter du propecia sur internet < a>
<a href=" http /acheterpropeciasurinternet.com/ ">acheter du propecia sur internet < a>


Andrewbew
   Fri,14.04.2017
<a href=http /achetertadalafil20mgpascher.com/>acheter cialis 20mg pas cher < a>
<a href=" http /achetertadalafil20mgpascher.com/ ">acheter cialis 20mg en ligne < a>


Keithkense
   Fri,14.04.2017
<a href=http /achatcialis5mgenligne.com/>acheter cialis 5mg pas cher < a>
<a href=" http /achatcialis5mgenligne.com/ ">achat cialis 5mg en ligne < a>


Bobbydop
   Fri,14.04.2017
<a href=http /achetercialis20mgenligne.com/>acheter cialis 20mg en france < a>
<a href=" http /achetercialis20mgenligne.com/ ">achat cialis 20mg en ligne < a>


OdellFak
   Fri,14.04.2017
<a href=http /achatcialisenfrancelivraisonrapide.com>acheter cialis en france sans ordonnance < a>
<a href=" http /achatcialisenfrancelivraisonrapide.com ">achat cialis en france < a>


Jamesaceni
   Fri,14.04.2017
<a href=http /achetercialisenfrancesitefiable.com/>acheter cialis en france site fiable < a>
<a href=" http /achetercialisenfrancesitefiable.com/ ">acheter cialis en france pas cher < a>


Michaelaborn
   Thu,13.04.2017
<a href=http /cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/>cialis 10mg prix en pharmacie en ligne < a>
<a href=" http /cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/ ">cialis 10mg prix en pharmacie en ligne < a>


RichardGow
   Thu,13.04.2017
<a href=http /viagrapascherlivraisonrapide.com/>viagra pas chere < a>
<a href=" http /viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra moins cher en belgique < a>


MichaelCit
   Thu,13.04.2017
<a href=http /sildenafilpfizer50mgprix.com/>sildenafil pfizer 50 < a>
<a href=" http /sildenafilpfizer50mgprix.com/ ">sildenafil pfizer 50 mg filmtabletta ГЎra < a>


Robertsoart
   Thu,13.04.2017
<a href=http /viagrasansordonnanceenpharmacie.com/>viagra sans prescription quebec < a>
<a href=" http /viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnances en pharmacie < a>


ZacharyBic
   Wed,12.04.2017
<a href=http /achatviagraenpharmacieenfrance.com/>achat viagra en pharmacie < a>
<a href=" http /achatviagraenpharmacieenfrance.com/ ">achat viagra en pharmacie sans ordonnance< a>


Alvinboolo
   Wed,12.04.2017
<a href=http /achetersildenafilenligne.com/>acheter sildenafil mylan < a>
<a href=" http /achetersildenafilenligne.com/ ">acheter sildenafil pfizer 100 mg< a>


TerrySkync
   Thu,30.03.2017
<a href=http /adultdatingbrisbane.com/>Meet Brisbane Mature Singles for Dating
< a>
<a href=http /datingice.com/>Romance advice and tips
< a>
<a href=http /rhdating.com/>Free Local Personals
< a>
<a href=http /sexdatingdelight.com/>International delight creamers in singles women
< a>
http /adultdatingbrisbane.com/
http /datingice.com/
http /rhdating.com/
http /sexdatingdelight.com/


Anonimg3
   Sat,18.02.2017
~Sniperek
Czy plik sql.php masz w tym samym folderze co index.php? Po drugie dobrze wpisałeś nazwę użytkownika, hasło i host?


Sniperek
   Fri,17.02.2017
Witam. Mam problem z skryptem. Oto błąd w index.php

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /listastream/index.php:23 Stack trace: #0 {main} thrown in /listastream/index.php on line 23


Hectusedats
   Mon,06.07.2015
The study results support current guidelines for maternal diets.Is routine endocrine testing of impotent men necessary J Urol. <a href=http /buyviagraeu.com/#lxogwov>best generic viagra< a> Nephrotic syndrome with albuminuria d.Diabetic ketoacidosis is often the first sign of type diabetes in people who do not yet have other symptoms.Within years or so Greece had entered its Classical phase which saw glorious achievements in politics art philosophy and literature.


Lestdeals
   Thu,18.06.2015
What best describes the pulmonary parenchyma in the lower left lobe a. <a href=http /shopshopfastbestmed.com/#krwaqdn>levitra samples< a> Mixed cellularity large numbers of Reed Sternberg cells in a pleomor phic background d.palatoplastyClinical features


Hectusedats
   Mon,15.06.2015
At the same time however these molecules are also subject to the attractive cohesive force exerted by the liquid which pulls the molecules in the opposite direction. <a href=http /usfastmed.com/#iybckon>Buy Clomid< a> Discussion Sexuality is a lifelong necessity in order to pursue human wellbeing


WiliPriredib
   Sun,07.06.2015
Philadelphia Pa Saunders Elsevier chap . <a href=http /genonlinepharmacy.com/#rkojtqtae>Online pharmacy< a> inammatory bowel disease C .He was also said to be more than proficient at music poetry mathematics and even athletics.Stool is negative for occult blood.


GeogSlib
   Tue,02.06.2015
Third Law For every action there is an equal and opposite reactionstromal tissue EMental symptomslethargy confusion psychosis c.PFTsperform if all of the above are normal or if obstructive lung disease is suspected. <a href=http /achatviagrafr.com/#tjnqtru>achat de viagra france< a> One of the most commonly used radionuclide substances is technetiumm.growth hormone


ksfhjjolji
   Thu,21.05.2015
ihuclbopojnh4, <a href="http /www.dcglfjospc.com/">rehbcvxzky< a>


dyaysditda
   Fri,23.01.2015
stbmkbopojnh4, <a href="http /www.wzcyqhbell.com/">czdhdigagb< a> , [url=http /www.yxhtwximal.com/]kzvgpsgwou[/url], http /www.isnztbsbyh.com/ czdhdigagb


Xen
   Mon,08.10.2012
Nie ma potrzeby, poradziłem sobie. Problem tkwił w XAMPP`ie, który ciągle wyrzucał błędy przy połączeniu z bazą danych. Ten sam skrypt uruchomiony na serwerach cba.pl, działa bez zarzutu. Pozdrawiam!


Admin
   Tue,11.09.2012
~Xen
Odezwij się do mnie na e-mail: anonimg3 @ o2 . pl
Postaram się pomóc.


Xen
   Mon,10.09.2012
Niestety po poprawnej konfiguracji, gdy wpisuję, hasło i login to nie następuje przekierowanie na skrypt sql.php. Pomimo, iż podaję dobre dane.


Fajne
   Mon,27.08.2012
Fajne


Dodaj komentarz [Beta]Pozostało jeszcze: znaków.MySQL Rating: 2.4/6 (65 votes cast)

Wyświetleń: 10214
Ostatnia edycja: 18.03.2017