MySQL Manager

MySQL Manager jest prostym skryptem o wielkich możliwościach. Skrypt ten służy do zarządzania bazą mysql z poziomu przeglądarki. Zadaniem skryptu jest dodawanie rekordów do bazy poprzez formularz na stronie www oraz ich usuwanie, a także edytowanie i aktualizowanie. Skrypt ten ma funkcję zabezpieczenia dostępu do formularza który zarządza bazą poprzez hasło. Został on napisany przeze mnie, a dokładnie złożony z kawałków kodów znalezionych w internecie i uzupełniony przez własne linie kodu. Cała oprawa graficzna i style CSS zostały napisane przeze mnie. Poniżej przedstawię fragmenty skryptu odpowiadające za podstawowe funkcję. Opis kolejnych fragmentów kodu jest zawarty w komentarzach. Skrypt ten nie jest trudny do skonfigurowania, więc mam nadzieje że nie będziecie mieli problemów z prawidłowym skonfigurowaniem.

Funkcja odpowiadająca za łącznie się z bazą, pobieranie informacji z formularza oraz wysłaniem ich do bazy i zapisanie w postaci rekordów:

<!-- DODAWANIE REKORDÓW BEGIN -->
<?php 
// odbieramy dane z formularza 
$Image $_POST['Image']; 
$Login $_POST['Login']; 
$Password $_POST['Password']; 
$Link $_POST['Link']; 
$Name $_POST['Name']; 
$Locality $_POST['Locality']; 
$Number $_POST['Number']; 
$GG $_POST['GG']; 
$Skype $_POST['Skype']; 
$Birthday $_POST['Birthday']; 
$email $_POST['email']; 

// łączymy się z bazą danych 
if($Image and $Login and $Password and $Link and $Name and $Locality and $Number and $GG and $Skype and $Birthday and $email ) {      
    
$connection = @mysql_connect('localhost''user''password')  
    or die(
'Not connect to MySQL');  
    
$db = @mysql_select_db('user'$connection)  
    or die(
'Not connect');      
}

// dodajemy rekord do bazy      
if ($_POST['button'] == "Add for base") {
    
$ins = @mysql_query("INSERT INTO test SET     
    Image='
$Image',
    Login='
$Login', 
    Password='
$Password',
    Link='
$Link',
    Name='
$Name',
    Locality='
$Locality',
    Number='
$Number',
    GG='
$GG',
    Skype='
$Skype',
    Birthday='
$Birthday',
    email='
$email'");   
    if(
$ins)    
    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php"); //strona na jaką skrypt ma przekierować po dodaniu rekordów
    
else echo '<font color="red">You must fill in all of the fields!</font>'//procedura kiedy nie zostaną wypełnione wszystkie pola    
    
mysql_close($connection); 
}

?>
<!-- DODAWANIE REKORDÓW END -->

Funkcja odpowiadająca za pobieranie rekordów do tabeli, edycję, aktualizacje oraz ich usuwanie:

<!-- POBIERANIE, USUWANIE I AKTUALIZOWANIE REKORDÓW BEGIN -->
<?php
// łączymy się z bazą danych 
    
$connection = @mysql_connect('localhost''user''password')  
    or die(
'Not connect to MySQL');  
    
$db = @mysql_select_db('user'$connection)  
    or die(
'Not connect');      


//Łączymy się z naszą tabelą
$wynik mysql_query("SELECT * FROM test"
or die(
'Error!'); 

/* 
wyświetlamy wyniki, sprawdzamy, 
czy zapytanie zwróciło wartość większą od 0 
*/ 
if(mysql_num_rows($wynik) > 0) { 
    
/* jeżeli wynik jest pozytywny, to wyświetlamy dane */ 
    
echo "<table class=\"table1\">"
    while(
$r mysql_fetch_assoc($wynik)) { 
        echo 
"<tr>";        
        echo 
"<td> <img src=".$r['Image']."></td>";    
        echo 
"<td>".$r['Login']."</td>"
        echo 
"<td>".$r['Password']."</td>";         
        echo 
"<td> <a href=".$r['Link'].">".$r['Link']."</a></td>";          
        echo 
"<td>".$r['Name']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Locality']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Number']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['GG']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Skype']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['Birthday']."</td>";          
        echo 
"<td>".$r['email']."</td>";  
        echo 
"<td> <a href=\"sql.php?a=edit&amp;id={$r['id']}\"><img src=\"images/edit.png\"></a>  <a href=\"sql.php?a=del&amp;id={$r['id']}\"><img src=\"images/delete.png\"></a></td>";  
        echo 
"</tr>"
    } 
    echo 
"</table>"


$a trim($_GET['a']); 
$id trim($_GET['id']); 

if(
$a == 'del' and !empty($id)) { 
     
    
/* usuwamy rekord */ 
    
mysql_query("DELETE FROM test WHERE id='$id'"
    or die(
'Error!: '.mysql_error());     

    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php"); 
    
}


$a trim($_REQUEST['a']); 
$id trim($_GET['id']); 

if(
$a == 'edit' and !empty($id)) { 
    
/* zapytanie do tabeli */ 
    
$wynik mysql_query("SELECT * FROM test WHERE 
    id='
$id'"
    or die(
'Error!'); 
    
/*  
     wyświetlamy wyniki, sprawdzamy, 
     czy zapytanie zwróciło wartość większą od 0 
     */ 
    
if(mysql_num_rows($wynik) > 0) { 
         
/* odczytujemy zawartość wiersza z tabeli */ 
        
$r mysql_fetch_assoc($wynik); 
        
/* wczytujemy dane do formularza */ 
        /*  
        w formularz znajdują się ukryte pola "a" 
        z wartością "save" i pole "id" z wartością 
        zmiennej id 
        */ 
        
echo '<div id="form">
        <form action="sql.php" method="post"> 
        <input type="hidden" name="a" value="save" /> 
        <input type="hidden" name="id" value="'
.$id.'" />         
        Image:<br/><input size="40" type="text" name="Image" value="'
.$r['Image'].'" /><br/>
        Login:<br/><input size="40" type="text" name="Login" value="'
.$r['Login'].'" /><br/>
        Password:<br/><input size="40" type="text" name="Password" value="'
.$r['Password'].'" /><br/>        
        Link:<br/><input size="40" type="text" name="Link" value="'
.$r['Link'].'" /><br/>        
        Name:<br/><input size="40" type="text" name="Name" value="'
.$r['Name'].'" /><br/>        
        Locality:<br/><input size="40" type="text" name="Locality" value="'
.$r['Locality'].'" /><br/>        
        Number:<br/><input size="40" type="text" name="Number" value="'
.$r['Number'].'" /><br/>        
        GG:<br/><input size="40" type="text" name="GG" value="'
.$r['GG'].'" /><br/>        
        Skype:<br/><input size="40" type="text" name="Skype" value="'
.$r['Skype'].'" /><br/>        
        Birthday:<br/><input size="40" type="text" name="Birthday" value="'
.$r['Birthday'].'" /><br/>        
        email:<br/><input size="40" type="text" name="email" value="'
.$r['email'].'" /><br/>         
        <input type="submit" value="Actualization" /> 
        </form></div>'

    } 

elseif(
$a == 'save') { 
    
/* odbieramy zmienne z formularza */ 
    
$id $_POST['id'];     
    
$Image trim($_POST['Image']);
    
$Login trim($_POST['Login']); 
    
$Password trim($_POST['Password']);     
    
$Link trim($_POST['Link']);     
    
$Name trim($_POST['Name']);     
    
$Locality trim($_POST['Locality']);     
    
$Number trim($_POST['Number']);     
    
$GG trim($_POST['GG']);     
    
$Skype trim($_POST['Skype']);     
    
$Birthday trim($_POST['Birthday']);     
    
$email trim($_POST['email']); 
    
/* uaktualniamy tabelę test */ 
    
mysql_query("UPDATE test SET     
    Image='
$Image', 
    Login='
$Login', 
    Password='
$Password',
    Link='
$Link',
    Name='
$Name',
    Locality='
$Locality',
    Number='
$Number',
    GG='
$GG',
    Skype='
$Skype',
    Birthday='
$Birthday',
    email='
$email'  
    WHERE id='
$id'"
    or die(
'Error!'); 
    
header("Location: http://twojastrona.pl/sql.php");
}

?>
<!-- POBIERANIE, USUWANIE I AKTUALIZOWANIE REKORDÓW END -->

Formularz z którego pobierany jest tekst i zapisywany w bazie pod postacią rekordu:

<!-- FORMULARZ BEGIN -->
<div id="panel">
<div id="form">
<form action="sql.php" method="post">
Image:</br><input size="40" type="text" name="Image"></br>
Login:</br><input size="40" type="text" name="Login"></br>
Password:</br><input size="40" type="text" name="Password"></br>
Link:</br><input size="40" type="text" name="Link"></br>
Name:</br><input size="40" type="text" name="Name"></br>
Locality:</br><input size="40" type="text" name="Locality"></br>
Number:</br><input size="40" type="text" name="Number"></br>
GG:</br><input size="40" type="text" name="GG"></br>
Skype:</br><input size="40" type="text" name="Skype"></br>
Birthday:</br><input size="40" type="text" name="Birthday"></br>
E-mail:</br><input size="40" type="text" name="email"></br>
<input type="submit" name="button" value="Add for base">
</form>
</div>
</div>
<p class="slide"><a href="#" class="btn-slide">Add record</a></p><br><br>
<!-- FORMULARZ END -->

Zapytanie MySQL tworzące tabele i rekordy które należy wykonać w PHPMyAdmin:

CREATE TABLE test ( 
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
Image varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Login varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Password varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Link varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Name varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Locality varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Number varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
GG varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Skype varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Birthday varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
email varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY ( id ) 
);

Zapytanie MySQL tworzące tabele i rekordy w których będą przechowywane hasło i login dostępu naszego skryptu:

CREATE TABLE loginsystem ( 
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
Login varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
Password varchar( 100 ) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY ( id ) 
);

Zapytanie MySQL tworzące hasło i login:

INSERT INTO loginsystem (Login, Password) VALUES ('Admin', '1234'); 

To są tylko najważniejsze fragmenty skryptu. Cały skrypt można pobrać poniżej. Wrazie jakichkolwiek pytań proszę pisać w komentarzach lub Tutaj


Nazwa: MySQL Manager
Wersja: v1.0
Język: Angielski
Rozmiar: 0.13 MB
Dodano dnia: 31.12.2010r.
Liczba pobrań: 527
7 komentarzy
inusimon
   Mon,27.05.2019
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg< a> rtn.pyna.anonimg3.comxa.com.czi.km http://mewkid.net/buy-amoxicillin/


Anonimg3
   Sat,18.02.2017
~Sniperek
Czy plik sql.php masz w tym samym folderze co index.php? Po drugie dobrze wpisałeś nazwę użytkownika, hasło i host?


Sniperek
   Fri,17.02.2017
Witam. Mam problem z skryptem. Oto błąd w index.php

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /listastream/index.php:23 Stack trace: #0 {main} thrown in /listastream/index.php on line 23


Xen
   Mon,08.10.2012
Nie ma potrzeby, poradziłem sobie. Problem tkwił w XAMPP`ie, który ciągle wyrzucał błędy przy połączeniu z bazą danych. Ten sam skrypt uruchomiony na serwerach cba.pl, działa bez zarzutu. Pozdrawiam!


Admin
   Tue,11.09.2012
~Xen
Odezwij się do mnie na e-mail: anonimg3 @ o2 . pl
Postaram się pomóc.


Xen
   Mon,10.09.2012
Niestety po poprawnej konfiguracji, gdy wpisuję, hasło i login to nie następuje przekierowanie na skrypt sql.php. Pomimo, iż podaję dobre dane.


Fajne
   Mon,27.08.2012
Fajne


Dodaj komentarz [Beta]Pozostało jeszcze: znaków.

MySQL Rating: 2.1/6 (121 votes cast)

Wyświetleń: 25090
Ostatnia edycja: 03.05.2017
www.000webhost.com